Izglītība


2001 – 2003 – Latvijas Universitāte, psiholoģijas maģistrs, klīniskā psihologa kvalif., dipl.nr.013951
2000 – Latvijas Universitāte, psihologa asistenta kvalifikācija, reg.nr 417
1997 – 2000 – Latvijas Universitāte, psiholoģijas bakalaurs, dipl.nr. 010512
1981 – 1986 - Daugavpils Pedagoģiskais institūts, bioloģijas un ķīmijas vidusskolas skolotāja

Pēcdiploma izglītība
2006 – 2010 – Viļņas Universitāte, Psihiatrijas klīnika, kvalifikācijas kurss individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā, sert.nr.013646
2004 – 2006 – Viļņas Universitāte, Psihiatrijas klīnika, bāzes līmenis individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā, sert.nr. 009351
2001 – 2002 – Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības, kurss "Psiholoģiskā konsultēšana" (uz risinājumu vērstā konsultēšana), apliecība nr. 7183

Kursi
2010 – Viļņas psihoanalīzes un psihoterapijas centrs, kursi psihoterapijas tehnikā
2006 – Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas nodaļa, profesionālās pilnveides kurss "Psihologa asistenta prakses pārraudzība un jaunākās psiholoģiskās izpētes metodes", sert.nr.7.
2006 – Latvijas psihiatru asociācija un Baltijas psihoorganiskās analīzes centrs, teorētiski-praktiskais kurss "Psihiatrija psihoterapeitiem", atestāts nr.53