Psihoterapijas virziens


Individuālā psihodinamiskā psihoterapija.